U bevindt zich op: Home Nieuwe Risicos Geneesmiddelenvoorziening eMedication

eMedication

ICT en internet zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven van de Nederlandse burger. Dit betekent een enorme groei in het gebruik van internet voor informatie, voor communicatie en voor de aanschaf van goederen. Zo vormt internet ook een belangrijke bron voor snelle en actuele informatie over ziekte en gezondheid. Ook speelt het een rol in de geneesmiddelenvoorziening: steeds meer Nederlanders kopen medicijnen via internet zonder doktersrecept. Daarnaast groeit de rol van ICT en internet bij andere toepassingen die van belang zijn bij het gebruik van geneesmiddelen. Voorbeelden zijn webapplicaties (bijvoorbeeld voor online deelname aan klinische studies), webportals (zoals patiëntenportalen en online communities waar patiënten in een afgebakende omgeving informatie uitwisselen over geneesmiddelen), mobiele apps (bijvoorbeeld voor medicatiebegeleiding) en videocommunicatie.

Dit heeft onvermijdelijk invloed op de wijze waarop Nederlanders omgaan met geneesmiddelen: eMedication. Hieronder wordt verstaan het gebruik van ICT (computer, internet, mobiele data zoals apps op mobiele telefonie) bij de communicatie over, het verkrijgen van informatie over, en de aanschaf van geneesmiddelen.

De ontwikkelingen in eMedication raken direct aan alle onderdelen van de geneesmiddelenketen. De ketenpartijen zullen dan ook in toenemende mate hun beleid en werkwijze hierop moeten inrichten. In dit project wordt de groeiende rol van eMedication bij geneesmiddelengebruik onderzocht. Het doel is inzicht verkrijgen in de activiteiten, mogelijkheden en risico’s op het gebied van eMedication en in de gevolgen daarvan voor de geneesmiddelenketen.

Zoeken:

Service