U bevindt zich op: Home Nieuwe Risicos Geneesmiddelenvoorziening Traditional Chinese Medicines

Traditional Chinese Medicines

Er zijn signalen dat vanuit de Chinese overheid het gebruik van Traditionele Chinese Geneesmiddelen (TCM’s) in Nederland (en in Europa) actief wordt ondersteund. Het is echter onvoldoende bekend in hoeverre deze middelen de Nederlandse markt en gezondheidszorg zijn binnengedrongen. Om zinvol beleid voor deze middelen te kunnen ontwikkelen, dient dit in kaart gebracht te worden. Zo is op dit moment niet bekend in welke mate, naast de Chinese populatie, ook de Nederlandse bevolking deze therapieën en middelen gebruikt. Evenmin is bekend of er risico’s aan het gebruik zijn verbonden en zo ja, welke dat zijn, en wat de eventuele gevaren zijn als een therapie met TCM’s de reguliere geneeskunst vervangt.

Dit project is een verkennende studie naar de aard, omvang en het gebruik van TCM’s in Nederland. Hiertoe zal een korte oriënterende literatuurstudie en inventarisatie van de bestaande wet- en regelgeving worden gemaakt. Daarna zullen betrokken partijen (aCBG, IGZ, VWS, NVWA, Lareb, NVIC) worden ondervraagd naar hun standpunt en visie over het gebruik van TCM’s in Nederland. Hierbij zal vooral gevraagd worden of de wet- en regelgeving vanuit hun perspectief adequaat is ingericht.

 

Zoeken:

Service