U bevindt zich op: Home Nieuwe Risicos Geneesmiddelenvoorziening Pakketmaatregelen

Pakketmaatregelen

De kosten van de behandeling van een ziekte of aandoening met geneesmiddelen (farmacotherapie) rijzen de pan uit. Daarom is het soms noodzakelijk om de vergoeding hiervan binnen het verzekeringspakket te heroverwegen. Hierdoor kunnen zogenoemde pakketmaatregelen worden genomen: geneesmiddelen worden uit het pakket verwijderd of de vergoeding ervan wordt beperkt. Het idee is dat deze pakketmaatregelen een besparing op de collectieve zorguitgaven opleveren.

Uit onderzoek blijkt echter dat pakketmaatregelen ‘verschuivend zorggebruik’ kunnen veroorzaken, waardoor per saldo de totale zorguitgaven juist stijgen. Een inventarisatie van onderzoeken laat zien dat er geen negatieve effecten voor zowel kosten als gezondheid hoeven op te treden mits de pakketmaatregelen zorgvuldig worden ingevoerd. Hierdoor is er behoefte aan een methodiek om pakketmaatregelen te kunnen afwegen; die de effecten op het verschuivende zorggebruik kan beschrijven.

Kosteneffectiviteit speelt een belangrijke rol in de afweging om een geneesmiddel wel of niet te vergoeden. Goede economische evaluaties naar een kosteneffectieve inzet van farmacotherapie houden rekening met de gebruiker en daardoor met eventueel verschuivend zorggebruik. Ook therapietrouw kan een relevante factor zijn voor kosteneffectief gebruik van geneesmiddelen.

In dit project wordt onderzocht hoe therapietrouw en kosteneffectiviteit samenhangen. Dit om vast te stellen hoe belangrijk therapietrouw is in de economische modellen, en of sturen op therapietrouw zinvol is om kosteneffectiviteit te bereiken.Het doel is een methode te ontwikkelen om de effecten van farmacotherapeutische pakketmaatregelen te bepalen. Hetzelfde geldt voor een beslismodel over kosteneffectiviteit en therapietrouw om verstandige keuzes bij pakketmaatregelen te nemen.

Zoeken:

Service