U bevindt zich op: Home Nieuwe Risicos Geneesmiddelenvoorziening Geneesmiddelengebruik in de zwangerschap

Geneesmiddelengebruik in de zwangerschap: verbetering kennis en kennisinfrastructuur

Op het moment dat een nieuw geneesmiddel op de markt wordt toegelaten, is vaak niet bekend of het middel wel of geen risico vormt bij het gebruik ervan tijdens de zwangerschap. Geneesmiddelen worden immers niet getest op zwangeren, zodat er bij een aanvraag voor registratie doorgaans alleen schattingen worden gedaan. Voor informatie zijn gebruikers vaak aangewezen op spontane meldingen, data uit observaties of informatie die voortkomt door mensen door de tijd te volgen in cohortonderzoeken.

Een voorbeeld van een cohortonderzoek is het EURAP-project (European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy). Hierbij wordt het gebruik van anti-epileptica in kaart gebracht en verschillende internationale onderzoekspartijen participeren erin. In Nederland wordt EURAP uitgevoerd door het Lareb. Bij deze stichting is ook de Teratologie Informatie Service (TIS) ondergebracht. Dit is het kenniscentrum op het gebied van de mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik en andere blootstellingen tijdens de zwangerschap, op het ongeboren kind en de periode waarin borstvoeding wordt gegeven. Hoewel EURAP en TIS op het eerste gezicht gedeeltelijk vergelijkbare doelstellingen hebben, verschillen de werkwijzen waarop data worden verzameld, de doelgroep en de doelstelling grotendeels. Zo is EURAP vooral gericht op de patiënt en TIS op de zorgverlener. Ook is EURAP primair erop gericht  kennis te genereren en TIS op de verspreiding van bestaande kennis. Een ander verschil is dat EURAP zich richt op anti-epileptica en TIS op alle geneesmiddelen.

Door deze verschillen wordt kennis niet optimaal vergaard. Daarnaast zijn ze verwarrend voor melders, waardoor wellicht minder informatie wordt verkregen dan mogelijk is. Het doel van dit project is de werkwijzen van TIS en EURAP zo veel mogelijk te integreren, om ‘het beste van beide werelden’ naar boven te halen. Dit zal bijdragen aan een verbeterde kennisinfrastructuur en daardoor een verbeterde kennisvergaring.

Zoeken:

Service