U bevindt zich op: Home Interventies in Balans Infrastructuur Geneesmiddelen Laboratoria Overheid (IGLO)

Infrastructuur Geneesmiddelen Laboratoria Overheid (IGLO)

Aandacht voor onderzoek naar geneesmiddelen is het afgelopen decennium gewijzigd. De veranderingen zijn voor een belangrijk deel het gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de geneesmiddelenketen. Er worden bijvoorbeeld steeds meer geneesmiddelen besteld via internet waarvan de kwaliteit niet altijd bekend is. Ook worden er steeds meer geneesmiddelen nagemaakt (illegale geneesmiddelen).

In Nederland bestaan er geneesmiddelenlaboratoria waarmee de ingrediënten van geneesmiddelen kunnen worden getoetst. Op die manier kan adequaat worden gereageerd bij calamiteiten met geneesmiddelen. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen uit het reguliere als uit het illegale circuit. De vraag is wel hoe deze ‘brandweerfunctie’ beschikbaar is te houden en wat het ‘brandweerpakket’ dient te omvatten. Dat heeft zowel te maken met de hoge kosten die een labinfrastructuur vereisen als met de gewijzigde omstandigheden.

De ambitie van de overheid is om het laboratoriumonderzoek zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen (blijven) uitvoeren. Het doel van dit project is een ‘landschapschets’ opstellen van de huidige en de gewenste infrastructuur van geneesmiddelenlaboratoria in Nederland. Het betreft een inventarisatie van mogelijkheden om de labinfrastructuur voor geneesmiddelonderzoek in Nederland (inclusief het RIVM) te optimaliseren. De inventarisatie omvat ook de mogelijkheden voor (uitbreiding van) samenwerking met andere overheidslaboratoria binnen en buiten Nederland.

Zoeken:

Service