U bevindt zich op: Home Interventies in Balans Betrouwbare geneesmiddeleninformatie voor de gebruiker

Betrouwbare geneesmiddeleninformatie voor de gebruiker

Zorgverleners en patiënten hebben behoefte aan onafhankelijke, kwalitatief goede, en daarmee betrouwbare informatie. Binnen de geneesmiddelenketen is een grote hoeveelheid informatie over geneesmiddelen aanwezig. Deze informatie is in eerste instantie vertrouwelijk, maar staat gedeeltelijk ook weergeven in een aantal formele openbare documenten (zoals Summary of product Characteristics SmPC; European Public assessment Report EPAR). Deze documenten zijn voor behandelaren en patiënten toegankelijk. In de praktijk worden ze echter weinig gebruikt omdat de drempel voor gebruikers hoog is. Dat komt zowel door de omvang van de documenten en het specialistisch jargon als de tijd die het kost de documenten op te zoeken.

De ketenpartijen onderkennen dat de informatie in SmPC en EPAR niet goed is toegesneden op de dagelijkse praktijk van de behandelaren. Maar deze informatie is wel van belang zijn om het juiste geneesmiddel te kunnen voorschrijven. Zo is de SmPC van belang om geneesmiddelen volgens erkende indicaties voor te schrijven. Het EPAR kan belangrijke informatie over effecten bij bepaalde patiëntengroepen bevatten.

Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) wordt uitgegeven door het ZINL en is algemeen erkend als gezaghebbende informatiebron over geneesmiddelen voor zorgverleners. In het FK wordt de formele openbare informatie gebruikt om geneesmiddeleninformatie beter toegankelijk te maken voor artsen, apothekers, zorgverleners en organisaties in de gezondheidszorg. Op dit moment wordt de website van het FK vernieuwd. Dit maakt het mogelijk om van daaruit direct naar relevante informatie van ketenpartijen te linken. Het is dan ook de wens van de FK-redactie deze mogelijkheden te benutten. De FK-redactie zou ook graag de samenwerking met Lareb beter vorm willen geven om informatie over risico’s van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap te kunnen koppelen aan het FK.

De officiële geneesmiddeleninformatie uit de keten zou dus beter en sneller beschikbaar kunnen komen voor zorgverleners en patiënten door de samenwerking te verbeteren en verschillende informatie te koppelen. Doel van dit project is om te onderzoeken op welke wijze formele geneesmiddeleninformatie beter beschikbaar kan komen voor de gebruiker door de koppeling aan het FK.

Zoeken:

Service