U bevindt zich op: Home Interventies in Balans Beter Benutten Bestanden

Beter Benutten Bestanden

Doel van dit promotieonderzoek is het concept regulatory learning in te zetten voor de geneesmiddelenketen, in het bijzonder voor het klinisch geneesmiddelenonderzoek. Bij regulatory learning wordt ernaar gestreefd een proces te verbeteren op basis van een analyse van ervaringen uit het verleden.

Centrale vraag van het project is: wat kunnen we leren van de gegevens die verzameld worden door de ketenpartijen CCMO, aCBG, en IGZ? En hoe kunnen we ze gebruiken om de kwaliteit en efficiency te verhogen van de maatregelen die deze partijen uitvoeren (zoals beoordeling, inspectie, enzovoort). Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de techniek datamining, oftewel gericht zoeken naar (statistische) verbanden binnen grote databestanden. Het project is een pilot om datamining binnen de geneesmiddelenketen te gebruiken. Het klinische geneesmiddelenonderzoek is gekozen als invalshoek, en wel omdat daar momenteel relatief weinig aandacht naar uit gaat in de geneesmiddelenketen. Het vermoeden bestaat dat de risico’s juist binnen deze fase groot zijn.

Inhoudelijk zijn er twee onderzoeksvragen:

  1. Het ontwikkelen van risico-indicatoren voor de organisatorische en inhoudelijke kwaliteit van het geneesmiddelenonderzoek (in Nederland).
  2. Het ontwikkelen van een risicomodel om een structurele risicoanalyse voor het klinisch geneesmiddelenonderzoek uit te kunnen voeren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht (departement Farmaceutische Wetenschappen).

Zoeken:

Service