U bevindt zich op: Home Interventies in Balans

Interventies in Balans

Het geneesmiddelensysteem - het systeem vanaf klinische studies tot en met de registratie van bijwerkingen - is sterk gereguleerd door de overheid. Dit wordt gedaan door zes ketenpartijen.

Deze regulering uit zich in maatregelen (interventies), zoals een beoordeling van de studies die een fabrikant heeft uitgevoerd voordat een geneesmiddel op de markt wordt toegelaten, of een inspectie van een farmaceutisch bedrijf. Het is de ambitie van de ketenpartijen om deze maatregelen zo doelmatig en efficiënt mogelijk vorm te geven en te gebruiken.

Om dit te verbeteren geven de ketenpartijen zelf aan dat ‘risico-sturing’ noodzakelijk is. Dit houdt in dat de risico’s voor de volksgezondheid worden gewogen van een geneesmiddel als product en hoe het wordt gebruikt. Met die kennis kunnen desgewenst maatregelen uit het bijbehorende ketenonderdeel worden aangepast.

De gegevens die beschikbaar zijn bij de ketenpartijen om de maatregelen uit te voeren kunnen bijdragen aan de verbetering. Hierbij is het van belang om de gegevens die bij de ene ketenpartij aanwezig zijn beschikbaar te stellen voor andere partijen in de keten.

De zes projecten binnen dit thema zijn:
• Geneesmiddelenketen in Nederland: samenhang inzichtelijk
• Regulatory Learning: door analyse naar optimalisatie in de geneesmiddelenketen
• Minds open!
• Betrouwbare geneesmiddeleninformatie voor de gebruiker
• Beter Benutten Bestanden
• Infrastructuur Geneesmiddelen Laboratoria Overheid (IGLO)

Zoeken:

Service