Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoeksprogramma Geneesmiddelenketen

Het RIVM onderzoekt tussen 2011 en 2015 de samenhang in de gehele geneesmiddelenketen. In het verlengde daarvan wordt kennis over geneesmiddelen ontwikkeld. De productieketen van geneesmiddelen betreft alle stadia die nodig zijn om een geneesmiddel te ontwikkelen, van dierproeven, klinisch onderzoek bij mens tot en met het op de markt zetten en het gebruik van een product. De geneesmiddelenketen bewaakt de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van een geneesmiddel. Bij deze keten zijn zes partijen betrokken die elk een taak hebben in dit proces.

De zes partijen zijn: het ministerie van VWS, dat de wettelijke kaders bepaalt; de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), dat klinische studies in mensen beoordeelt; het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG), dat de werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen beoordeelt; het RIVM, voor extra controle op bepaalde partijen geneesmiddelen vóórdat ze op de markt worden gebracht; de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), voor het toezicht op de gehele productieketen; en ten slotte de Stichting Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, voor de registratie van bijwerkingen na gebruik. Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met deze ketenpartijen.

Het onderzoeksprogramma heeft twee thema’s: Interventies in Balans en Nieuwe Risico’s Geneesmiddelenvoorziening.
Het eerste thema gaat over de manier waarop de geneesmiddelenketen is georganiseerd en de samenhang met de zes ketenpartijen daarin. Hoe worden de wettelijke kaders in de keten georganiseerd? Hoe werken de partijen samen? Kan dit effectiever?
Het tweede thema koppelt de kennis van de productieketen aan de praktijkervaring met logistiek, productie en gebruik van geneesmiddelen. Deze koppeling levert inzichten op die antwoorden mogelijk maken op maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen die de geneesmiddelenketen beïnvloeden. Voorbeelden zijn de globalisering van de herkomst van stoffen en producten, gepersonaliseerde geneesmiddelen, en het ontstaan van geneesmiddelentekorten.

Lees hier de Uitgebreide beschrijving van het onderzoeksprogramma.

plaatje samenhang ketenpartijen

 

Nieuws

 

9 maart 2016

Handheld Raman

Nieuwsarchief

Naar het nieuwsarchief

Contactinformatie

RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven

Correspondentie adres:
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

voor vragen: info@opgmk.nl

Zoeken:

Service